Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ & ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΔΥΝΑΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα παρουσιάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πρότασης και ολιστικής παρέμβασης από την Ακαδημία Εθελοντισμού HELPHELLAS για την οργανωμένη δημιουργία και διαχείριση δομών εθελοντισμού στους Δήμους με το πρόγραμμα "ΕΘΕΛΩΠΟΛΙΣ".

Το σχέδιο βασίζεται σε τρεις άξονες ανάπτυξης :

1

Την αποτύπωση του Κοινωνικού Χάρτη κάθε Δήμου με την καταγραφή όλων των τοπικών φορέων και συλλογικοτήτων και την πρόσκληση για τη δημιουργία Τοπικού Σώματος Εθελοντών του Δήμου με τη δημιουργία ψηφιακού Μητρώου Εθελοντών.

2

Την οργάνωση, συντονισμό και σχεδιασμό λειτουργίας Δημοτικού Γραφείου Εθελοντισμού με την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης & επικοινωνίας καθώς και την εκπαίδευση Εθελοντών και Συντονιστών διάφορων Θεματικών Ομάδων, από την Ακαδημία Εθελοντισμού ΗΕLPHELLAS.

3

Την ψηφιακή διαχείριση των Εθελοντών & Ενεργών Πολιτών σε κάθε Δήμο μέσα από το “ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ "ΕΘΕΛΩΠΟΛΙΣ” με την διαδικτυακή - διαδραστική πλατφόρμα Εθελοντισμού που υλοποιείται με το portal ethelopolis.gr που αναδεικνύει τα νέα εθελοντισμού και κοινωνικής αλληλεγγύης των ΟΤΑ πανελλαδικά για τον κάθε Δήμο και Περιφέρεια ξεχωριστά και την mobile εφαρμογή ETHELOPOLIS για έξυπνα τηλέφωνα, μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η προσωποποιημένη διάδραση και επικοινωνία των ΟΤΑ με τους ενεργούς πολίτες και εθελοντές.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ "ΕΘΕΛΩΠΟΛΙΣ"

Το ολοκληρωμένο σύστημα ψηφιακής διαχείρισης του Εθελοντισμού στους ΟΤΑ μέσω της πύλης του ethelopolis.gr και της mobile εφαρμογής αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ακαδημίας Εθελοντισμού HELPHELLAS που υλοποιείται σε συνεργασία με την εταιρεία πληροφορικής SYNEWARE και οι οποίες από κοινού συνεργάζονται στο σχεδιασμό και υλοποίηση του ψηφιακού έργου του ethelopolis για λογαριασμό του Εθνικού Δικτύου Πόλεων Εθελοντισμού.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΕΛΩΠΟΛΙΣ" ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB) KAI ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ANDROID και ιΟS.

 • Εγγραφή χρηστών
 • Δημιουργία Μητρώων Εθελοντών και θεματικών ομάδων
 • Δυνατότητα δημιουργίας και οργάνωσης ομάδων εθελοντισμού ανά γειτονιά και ανά τομέα περιοχών
 • Σύγχρονο σύστημα διαδικτυακών δημοσιεύσεων
 • Αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των χρηστών και του Δήμου
 • Διαχείρισης περιεχομένου ( ιεράρχηση και ροή της διαδικασίας δημιουργίας και δημοσίευσης ειδήσεων σχετικών στην παρουσίαση του Δήμου για τις δράσεις του)
 • Δυνατότητα αποστολής προσωποποιημένης ενημέρωσης και μηνυμάτων
 • Άμεση δυνατότητα συντονισμού και ελέγχου υλοποίησης των δράσεων
 • Διασύνδεση της εφαρμογής με βασικά κοινωνικά δίκτυα
 • Σελίδα διαχείρισης (Admin panel) στην οποία γίνεται η διαχείριση της εφαρμογής από τον διαχειριστή
 • Ορισμός πολλαπλών χρηστών, με καθορισμένα διαφορετικά δικαιώματα
 • Ευχρηστία και φιλικότητα προς τον χρήστη
 • Συμβατότητα προς τις επιταγές του GDPR

OΦΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ "ΕΘΕΛΩΠΟΛΙΣ"

Με την χρήση της εφαρμογής αυτής επιτυγχάνεται η ψηφιακή διαχείριση και ο συντονισμός του εθελοντισμού σε τοπικό επίπεδο μέσω μιας προσωποποιημένης επικοινωνίας του Δημάρχου ή του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου ή Αντιδημάρχου που είναι επικεφαλής της δομής Εθελοντισμού του Δήμου, με τις εξής θεματικές ομάδες πολιτών στους οποίους απευθύνεται :

 • Σώμα Εθελοντών του Δήμου
 • Επικεφαλής Εθελοντικών Οργανώσεων και Συλλογικοτήτων του Δήμου
 • Ευπαθείς Ομάδες- Αμεα & Συγγενείς Α βαθμού
 • Υπαλλήλους του Δήμου
 • Ενεργούς Πολίτες του Δήμου
 • Επιχειρηματίες του Τοπικού Μητρώου ΕΚΕ

Η συγκεκριμένη πλατφόρμα και εφαρμογή έχει ως κύριο σκοπό να προσφέρει τη δυνατότητα στη Δημοτική Αρχή να σχεδιάζει και να υλοποιεί ολοκληρωμένα εθελοντικά προγράμματα και δράσεις που θα συντονίζονται, θα οργανώνονται και θα ελέγχονται μέσω ψηφιακής διαχείρισης, σε συνεργασία με συγκεκριμένες ομάδες ή άτομα, έτσι ώστε να υπάρχει ένας ενιαίος σχεδιασμός που θα συντονίζεται και θα ελέγχεται κεντρικά και που θα υλοποιείται τοπικά και χρονικά, απόλυτα συντεταγμένα και οργανωμένα ανάλογα με τη μορφή της δράσης.

Με τον τρόπο αυτό για πρώτη φορά στη Χώρα μας θα μπορέσουν οι Οργανισμοί Περιφερειακής & Τοπικής Αυτοδιοίκησης πέρα από τις υπάρχουσες ομάδες Πολιτικής Προστασίας να σχεδιάσουν δράσεις ανά γειτονιά άμεσης παρέμβασης, ειδικά σε φυσικές καταστροφές και να στηρίξουν π.χ. ευπαθείς ομάδες, κινητοποιώντας ένα μεγάλο μηχανισμό ανθρώπων συλλογικά ή μεμονωμένα, που θα έχουν οργανωθεί και εκπαιδευτεί για το σκοπό αυτό, μέσα από μία αμφίδρομη, διαπροσωπική και διαδραστική επικοινωνία με τις υπηρεσίες του Δήμου και τους ωφελούμενους πολίτες.